mec. Justyna Rasiewicz

Mec. Justyna Rasiewicz jest radcą prawnym,
posiadającym wieloletnie doświadczenie
w prowadzeniu spraw spornych z zakresu
szeroko pojętego prawa własności
intelektualnej i zwalczania nieuczciwej
konkurencji. Justyna prowadziła dotychczas
kilkadziesiąt procesów z tej dziedziny, m.in. sprawy patentowe,
o ochronę znaków towarowych, wzorów przemysłowych i odmian
roślin oraz z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji.
Justyna doradza również w sprawach spornych dotyczących
ważności praw wyłącznych oraz opracowuje umowy z zakresu
własności intelektualnej.
W 2011 roku został wydany Komentarz do ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji
, którego mec. Rasiewicz jest współautorką.

Justyna Rasiewicz is an attorney with many years of experience
in dealing with contentious matters in the field of the intellectual
property law as well as unfair competition. Justyna has handled
numerous of cases in that field, including patent litigation cases,
trademark, industrial design and plant variety right infringement
and unfair competition cases. Justyna is advising clients also
in contentious matters regarding validity of exclusive rights and
preparing contracts on intellectual property rights.

Justyna is a co-author of Commentary to the Law on
Combating Unfair Competition
published in 2011.

lds-ip.pl